Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

  /    /    /    /  Szkolenie z pierwszej pomocy dla Muzeum Iluzji Wrocław

Szkolenie z pierwszej dla pracowników firm we Wrocławiu wraz z zespołem GOTOWI DO RATOWANIA ponownie! Tym razem poprowadziliśmy kurs pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu , którego uczestnikami byli pracownicy Muzeum Iluzji we Wrocławiu. Kurs pierwszej pomocy, na którym uczestnicy zdobywali wiedzę praktyczną obejmował między innymi następujące aspekty udzielania pierwszej pomocy:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej


Jak skutecznie komunikować się z poszkodowanym oraz otoczeniem


Jak oceniać stan poszkodowanego - poszkodowany przytomny i nieprzytomny, poszkodowany urazowy


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED, automatyczna defibrylacja


Pierwsza pomoc w urazach, między innymi w złamaniach, skręceniach, zwichnięciach

Pierwsza pomoc w masywnych krwotokach, krwawieniach, zranieniach itp.


Niedrożność dróg oddechowych - jak udzielić pierwszej pomocy


Pierwsza pomoc w wybranych stanach nagłych stanach nagłych.

Dla kogo:

Muzeum Iluzji Wrocław

Data: