Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

PreZero to wiodąca w Europie firma zajmująca się gospodarką odpadami i usługami w zakresie ochrony środowiska. To kolejna już firma, która na pierwszym miejscu stawia na bezpieczeństwo swoich pracowników. I to kolejna już marka, która zaufała zespołowi GOTOWI DO RATOWANIA. Dla PreZero Dolny Śląsk przeprowadziliśmy praktyczne szkolenie z pierwszej pomocy, na którym uczestnicy kursu pierwszej pomocy zdobywali wiedzę między innymi w następujących aspektach:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej


Jak skutecznie komunikować się z poszkodowanym oraz otoczeniem


Jak oceniać stan poszkodowanego - poszkodowany przytomny i nieprzytomny, poszkodowany urazowy


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED, automatyczna defibrylacja


Pierwsza pomoc w urazach, między innymi w złamaniach, skręceniach, zwichnięciach

Pierwsza pomoc w masywnych krwotokach, krwawieniach, zranieniach itp.


Częściowa i całkowita niedrożność dróg oddechowych - jak udzielić pierwszej pomocy


Pierwsza pomoc w wybranych stanach nagłych.


Aktualizacje wytycznych ERC 2021


Komunikacja w zespole


Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych

Dla kogo:

PreZero Dolny Śląsk

Gdzie:

Wrocław

Rodzaj:

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy, kurs pierwszej pomocy Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników.

Data: