Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników we Wrocławiu  Cykl rozbudowanych szkoleń z pierwszej pomocy dla Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław Południe.

Szkolenie z pierwszej dla pracowników firm Wrocław wraz z zespołem GOTOWI DO RATOWANIA! Tym razem poprowadziliśmy kurs z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu w Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław Południe. Kurs pierwszej pomocy, na którym uczestnicy zdobywali przede wszystkim wiedzę praktyczną. Cały cykl szkoleń dla blisko 130 pracowników obejmował między innymi następujące aspekty udzielania pierwszej pomocy:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej


Jak skutecznie komunikować się z poszkodowanym oraz otoczeniem


Jak oceniać stan poszkodowanego - poszkodowany przytomny i nieprzytomny, poszkodowany urazowy


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED, automatyczna defibrylacja


Pierwsza pomoc w urazach, między innymi w złamaniach, skręceniach, zwichnięciach

Pierwsza pomoc w masywnych krwotokach, krwawieniach, zranieniach itp.


Niedrożność dróg oddechowych - jak udzielić pierwszej pomocy


Pierwsza pomoc w wybranych stanach nagłych stanach nagłych.

Dla kogo:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław Południe

Data: