Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Fera.pl to kolejna już marka, któa zaufała zespołowi GOTOWI DO RATOWAANI i kolejna już firma dla których bezpieczeństwo pracowników jest jednym z ważniejszych priorytetów. Dla zespołu Spółki poprowadziliśmy kurs pierwszej pomocy, na którym uczestnicy w sposób praktyczny zdobywali wiedzę między innymi w następujących aspektach udzielania pierwszej pomocy:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej


Jak skutecznie komunikować się z poszkodowanym oraz otoczeniem


Jak oceniać stan poszkodowanego - poszkodowany przytomny i nieprzytomny, poszkodowany urazowy


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED, automatyczna defibrylacja


Pierwsza pomoc w urazach, między innymi w złamaniach, skręceniach, zwichnięciach

Pierwsza pomoc w masywnych krwotokach, krwawieniach, zranieniach itp.


Częściowa i całkowita niedrożność dróg oddechowych - jak udzielić pierwszej pomocy


Pierwsza pomoc w wybranych stanach nagłych.


Aktualizacje wytycznych ERC 2021


Komunikacja w zespole


Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych

Dla kogo:

Fera.pl

Gdzie:

Wrocław

Rodzaj:

Kurs pierwszej pomocy

Data: