Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

  /    /    /    /  Kurs pierwszej pomocy dla fundacji Truckerslife w ramach inicjatywy “Drogowi Mikołajowie”

Kurs pierwszej pomocy Wrocław po raz kolejny wraz z zespołem GOTOWI DO RATOWANIA! Tym razem poprowadziliśmy kurs z pierwszej pomocy we Wrocławiu dla Fundacji Truckerslife. Uczestnicy szkolenia, kierowcy zawodowi, zdobywali wiedzę praktyczną w następujących aspektach udzielania pierwszej pomocy:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej


Jak skutecznie komunikować się z poszkodowanym oraz otoczeniem


Jak oceniać stan poszkodowanego - poszkodowany przytomny i nieprzytomny, poszkodowany urazowy


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED, automatyczna defibylacja


Pierwsza pomoc u kobiet w ciąży


Pierwsza pomoc w urazach, między innymi w złamaniach, oparzeniach, ranach, krwotokach itp.


Niedrożność dróg oddechowych - jak udzielić pierwszej pomocy


Pierwsza pomoc w stanach nagłych.


Pierwsza pomoc w wypadkach drogowych i komunikacyjnych.

Dla kogo:

Fundacja Truckerslife

Data: