Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Stowarzyszenie GOTOWI DO RATOWANIA. Kurs z pierwszej pomocy Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

STOWARZYSZENIE GOTOWI DO RATOWANIA

Startujemy!

Stowarzyszenie GOTOWI DO RATOWANIA powstało aby szerzyć inicjatywę społeczną polegającą na bezpłatnej edukacji i nauce społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia. To również realizacja naszych pasji związanych z medycyną ratunkową. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, ucząc każdego, tak aby ludzie wiedzieli jak ratować życie i zdrowie innego człowieka, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Celem działania Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobra publicznego, głównie w zakresie:

  • ochrony zdrowia
  • promocji i edukacji w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
  • edukacji w zakresie pierwszej pomocy oraz organizacji i przeprowadzania szkoleń, warsztatów, spotkań w w/w zakresie, prowadzenia lub wspierania kampanii społecznych w/w zakresie
  • ratownictwa i ochrony ludności
  • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  • pomocy społecznej, w szczególności osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  • działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
  • działalności charytatywnej

Dowiedz się jak możesz podjąć z nami współpracę, wesprzeć nas, czy uzyskać nasze wsparcie! Zapraszamy po szczegółowe informacje dot. działalności naszego stowarzyszenia:
https://gotowidoratowania.pl/stowarzyszenie-gotowi-do-ratowania/ 

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
Gotowi Do Ratowania