Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Szkolenia z pierwszej pomocy urząd pracy Wrocław kurs pierwszej pomocy dla osób bezrobotnych

GOTOWI DO RATOWANIA z wpisem do rejestru instytucji szkoleniowych

GOTOWI DO RATOWANIA instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych RIS

GOTOWI DO RATOWANIA uzyskuje akredytacje i wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Dolnośląskiego Urzędu Pracy pod nr. 2.02/00170/2020. Uzyskując akredytację Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako instytucja szkoleniowa możemy prowadzić działania w ramach szkoleń osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. Wpis do Rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA